Đôi nét—Pohnpei

  • 35.981—Dân
  • 67—Người dạy Kinh Thánh
  • 1—Hội thánh
  • 1 trên 537—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân