Đôi nét—Nevis

  • 12.000—Dân
  • 65—Người dạy Kinh Thánh
  • 1—Hội thánh
  • 1 trên 185—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân