• Prizren, Kosovo​—Rao giảng tin mừng về Nước Trời

Đôi nét—Kosovo

  • 1.798.506—Dân
  • 262—Người dạy Kinh Thánh
  • 8—Hội thánh
  • 1 trên 6.865—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân