Đôi nét—Bonaire

  • 26.000—Dân
  • 160—Người dạy Kinh Thánh
  • 2—Hội thánh
  • 1 trên 163—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân