• Vùng Matobo, Zimbabwe​—Làm chứng từ nhà này sang nhà kia

Đôi nét—Zimbabwe

  • 16.913.261—Dân
  • 48.278—Người dạy Kinh Thánh
  • 1.353—Hội thánh
  • 1 trên 350—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân