Đôi nét—Zambia

  • 16.897.386—Dân
  • 204.176—Người dạy Kinh Thánh
  • 3.249—Hội thánh
  • 1 trên 83—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân