Đôi nét—Saint Lucia

  • 164.994—Dân
  • 819—Người dạy Kinh Thánh
  • 11—Hội thánh
  • 1 trên 201—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân