Đôi nét—Grenada

  • 117.724—Dân
  • 595—Người dạy Kinh Thánh
  • 10—Hội thánh
  • 1 trên 198—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân