Đôi nét—Đảo Wallis và Futuna

  • 11.000—Dân
  • 52—Người dạy Kinh Thánh
  • 1—Hội thánh
  • 1 trên 212—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân