• Montevideo, Uruguay​—Mời nhận tờ chuyên đề Bạn nghĩ sao về tương lai?

Đôi nét—Uruguay

  • 3.505.985—Dân
  • 11.915—Người dạy Kinh Thánh
  • 152—Hội thánh
  • 1 trên 294—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân