Đôi nét—Uganda

  • 39.049.142—Dân
  • 8.179—Người dạy Kinh Thánh
  • 152—Hội thánh
  • 1 trên 4.774—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân