• Làng Ngibao, gần thành phố Arusha, Tanzania​—Mời một nhóm người Masai nhận sách mỏng Lắng nghe Đức Chúa Trời để sống mãi mãi

Đôi nét—Tanzania

  • 59.477.688—Dân
  • 18.705—Người dạy Kinh Thánh
  • 455—Hội thánh
  • 1 trên 3.180—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân