• Damnoen Saduak, Thái Lan—Làm chứng trên chợ nổi

Đôi nét—Thái Lan

  • 68.414.135—Dân
  • 5.170—Người dạy Kinh Thánh
  • 125—Hội thánh
  • 1 trên 13.233—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân