• Gần Juba, Nam Sudan​—Làm chứng bằng tiếng Bari cho người dân tộc Mondari

Đôi nét—Nam Sudan

  • 13.172.963—Dân
  • 1.697—Người dạy Kinh Thánh
  • 32—Hội thánh
  • 1 trên 7.763—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân