• Paramaribo, Suriname—Thảo luận một đề tài Kinh Thánh, sử dụng sách mỏng Tin mừng từ Đức Chúa Trời!

Đôi nét—Suriname

  • 569.874—Dân
  • 3.133—Người dạy Kinh Thánh
  • 56—Hội thánh
  • 1 trên 182—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân