• Freetown, Sierra Leone​—Mời nhận sách mỏng Lắng nghe Đức Chúa Trời để sống mãi mãi trong tiếng Themne

  • Bán đảo Freetown, Sierra Leone​—Mời một người hàng xóm đến dự nhóm họp tại Phòng Nước Trời địa phương

  • Freetown, Sierra Leone​—Mời nhận sách mỏng Lắng nghe Đức Chúa Trời để sống mãi mãi trong tiếng Themne

  • Bán đảo Freetown, Sierra Leone​—Mời một người hàng xóm đến dự nhóm họp tại Phòng Nước Trời địa phương

Đôi nét—Sierra Leone

  • 6.926.767—Dân
  • 2.349—Người dạy Kinh Thánh
  • 40—Hội thánh
  • 1 trên 2.949—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân