• Štrbské Pleso, Slovakia​—Mời nhận tờ chuyên đề Ai thật sự kiểm soát thế giới?

Đôi nét—Slovakia

  • 5.445.087—Dân
  • 11.293—Người dạy Kinh Thánh
  • 134—Hội thánh
  • 1 trên 482—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân