• Thung lũng Trenta, Slovenia​—Mời nhận sách mỏng

  • Ptuj, Slovenia​—Mời người hàng xóm đến dự buổi nhóm họp tại Phòng Nước Trời địa phương

  • Thung lũng Trenta, Slovenia​—Mời nhận sách mỏng

  • Ptuj, Slovenia​—Mời người hàng xóm đến dự buổi nhóm họp tại Phòng Nước Trời địa phương

Đôi nét—Slovenia

  • 2.075.000—Dân
  • 1.841—Người dạy Kinh Thánh
  • 30—Hội thánh
  • 1 trên 1.127—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân