• Plantation Square, St. Helena​—Mời nhận sách mỏng Tin mừng từ Đức Chúa Trời!

Đôi nét—Saint Helena

  • 4.074—Dân
  • 117—Người dạy Kinh Thánh
  • 3—Hội thánh
  • 1 trên 35—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân