• Trosa, Thụy Điển—Mời nhận ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh trên đường phố

  • Stockholm, Thụy Điển—Giữa đêm hè ở Bắc Âu, anh Nhân Chứng mời một tài xế taxi tìm hiểu Kinh Thánh

  • Trosa, Thụy Điển—Mời nhận ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh trên đường phố

  • Stockholm, Thụy Điển—Giữa đêm hè ở Bắc Âu, anh Nhân Chứng mời một tài xế taxi tìm hiểu Kinh Thánh

Đôi nét—Thụy Điển

  • 10.182.291—Dân
  • 22.330—Người dạy Kinh Thánh
  • 306—Hội thánh
  • 1 trên 456—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân