• Đảo Mahé, Seychelles—Dạy Kinh Thánh trên bờ biển Glacis

Đôi nét—Seychelles

  • 94.988—Dân
  • 338—Người dạy Kinh Thánh
  • 4—Hội thánh
  • 1 trên 281—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân