Đôi nét—Rwanda

  • 12.089.721—Dân
  • 30.076—Người dạy Kinh Thánh
  • 553—Hội thánh
  • 1 trên 402—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân