• Sintra, Bồ Đào Nha—Làm chứng từng nhà

  • Thành phố Horta, đảo Faial, Azores​—Mời một nông dân nhận tạp chí Tháp Canh Tỉnh Thức!

  • Sintra, Bồ Đào Nha—Làm chứng từng nhà

  • Thành phố Horta, đảo Faial, Azores​—Mời một nông dân nhận tạp chí Tháp Canh Tỉnh Thức!

Đôi nét—Bồ Đào Nha

  • 9.792.797—Dân
  • 49.299—Người dạy Kinh Thánh
  • 652—Hội thánh
  • 1 trên 199—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân