• Vùng lãnh thổ Palestine, gần Bết-lê-hem—Mời nhận tạp chí Tháp Canh trong tiếng Ả Rập

Đôi nét—Vùng đất Palestin

  • 4.780.000—Dân
  • 68—Người dạy Kinh Thánh
  • 2—Hội thánh
  • 1 trên 70.294—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân