• Đường San José, San Juan, Puerto Rico—Mời nhận sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?

  • San Juan, Puerto Rico—Giải đáp một câu hỏi về Kinh Thánh ở gần pháo đài độ 500 tuổi là El Morro

  • Đường San José, San Juan, Puerto Rico—Mời nhận sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?

  • San Juan, Puerto Rico—Giải đáp một câu hỏi về Kinh Thánh ở gần pháo đài độ 500 tuổi là El Morro

Đôi nét—Puerto Rico

  • 3.659.000—Dân
  • 23.632—Người dạy Kinh Thánh
  • 299—Hội thánh
  • 1 trên 155—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân