Đôi nét—Pakistan

  • 197.015.955—Dân
  • 1.140—Người dạy Kinh Thánh
  • 20—Hội thánh
  • 1 trên 172.821—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân