• Port Moresby, Papua New Guinea​—Chia sẻ câu Kinh Thánh trong tiếng Tok Pisin

Đôi nét—Papua New Guinea

  • 8.418.346—Dân
  • 5.141—Người dạy Kinh Thánh
  • 118—Hội thánh
  • 1 trên 1.637—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân