Đôi nét—Niue

  • 1.624—Dân
  • 22—Người dạy Kinh Thánh
  • 1—Hội thánh
  • 1 trên 74—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân