• Finnmarksvidda, Na Uy​—Rao truyền tin mừng tại quê hương của người Sami

  • Ranheim, Na Uy​—Cho xem video Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh?, phía sau là ánh sáng bắc cực quang

  • Finnmarksvidda, Na Uy​—Rao truyền tin mừng tại quê hương của người Sami

  • Ranheim, Na Uy​—Cho xem video Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh?, phía sau là ánh sáng bắc cực quang

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

Họ tình nguyện đến—Na Uy

Làm thế nào một câu hỏi bất ngờ khiến một gia đình quyết định chuyển đến phụng sự ở nơi có nhu cầu lớn?