• Vùng Haro Banda, Niamey, Niger​—Mời nhận một sách mỏng dựa trên Kinh Thánh

Đôi nét—Niger

  • 22.311.000—Dân
  • 332—Người dạy Kinh Thánh
  • 7—Hội thánh
  • 1 trên 67.202—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân