• Vùng Kunene, Namibia​—Làm chứng cho người Himba, sử dụng sách mỏng Lắng nghe Đức Chúa Trời để sống mãi mãi trong tiếng Herero

Đôi nét—Namibia

  • 2.599.082—Dân
  • 2.476—Người dạy Kinh Thánh
  • 45—Hội thánh
  • 1 trên 1.050—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân