Đôi nét—Mauritius

  • 1.266.692—Dân
  • 1.917—Người dạy Kinh Thánh
  • 26—Hội thánh
  • 1 trên 661—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân