• Birgu, Malta—Mời nhận tờ chuyên đề Tìm đâu lời giải đáp cho các câu hỏi quan trọng?

Đôi nét—Malta

  • 431.000—Dân
  • 774—Người dạy Kinh Thánh
  • 10—Hội thánh
  • 1 trên 557—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân