• Gần Sainte-Marie, Martinique​—Đọc một câu Kinh Thánh khích lệ

Đôi nét—Martinique

  • 384.769—Dân
  • 4.901—Người dạy Kinh Thánh
  • 62—Hội thánh
  • 1 trên 79—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân