• Thành phố Erdenet, Mông Cổ—Thảo luận sách mỏng dựa trên Kinh Thánh ở trước nhà với một gia đình

TỈNH THỨC!

Đến thăm Mông Cổ

“Vùng đất của bầu trời xanh” là quê hương của dân du mục rất hiếu khách.