Đôi nét—Saint-Martin

  • 36.629—Dân
  • 300—Người dạy Kinh Thánh
  • 5—Hội thánh
  • 1 trên 122—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân