Đôi nét—Montenegro

  • 620.029—Dân
  • 274—Người dạy Kinh Thánh
  • 5—Hội thánh
  • 1 trên 2.263—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân