• Tarawa Atoll, Kiribati​—Giúp tìm hiểu Kinh Thánh

Đôi nét—Kiribati

  • 118.414—Dân
  • 150—Người dạy Kinh Thánh
  • 3—Hội thánh
  • 1 trên 789—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân