Đôi nét—Haiti

  • 9.993.000—Dân
  • 19.951—Người dạy Kinh Thánh
  • 282—Hội thánh
  • 1 trên 501—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân