• Shau Kei Wan, Hồng Kông—Mời nhận tạp chí Tỉnh Thức!

Đôi nét—Hồng Kông

  • 7.448.900—Dân
  • 5.571—Người dạy Kinh Thánh
  • 63—Hội thánh
  • 1 trên 1.337—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân