Đôi nét—Guyana

  • 775.864—Dân
  • 3.121—Người dạy Kinh Thánh
  • 48—Hội thánh
  • 1 trên 249—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân