• Kupul, Guinea-Bissau—Thảo luận Kinh Thánh với một người nông dân nói tiếng Bồ Đào Nha Creole

Đôi nét—Guinea-Bissau

  • 1.907.268—Dân
  • 171—Người dạy Kinh Thánh
  • 3—Hội thánh
  • 1 trên 11.154—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân