• Merizo Pier, Guam—Mời nhận sách mỏng Tin mừng từ Đức Chúa Trời!

Đôi nét—Guam

  • 159.358—Dân
  • 745—Người dạy Kinh Thánh
  • 10—Hội thánh
  • 1 trên 214—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân