Đôi nét—Guadeloupe

  • 403.613—Dân
  • 8.332—Người dạy Kinh Thánh
  • 121—Hội thánh
  • 1 trên 48—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân