Đôi nét—Gambia

  • 2.163.765—Dân
  • 246—Người dạy Kinh Thánh
  • 5—Hội thánh
  • 1 trên 8.796—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân