Đôi nét—Guiana thuộc Pháp

  • 290.384—Dân
  • 2.694—Người dạy Kinh Thánh
  • 47—Hội thánh
  • 1 trên 108—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân