Đôi nét—Gabon

  • 1.853.964—Dân
  • 4.604—Người dạy Kinh Thánh
  • 53—Hội thánh
  • 1 trên 403—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân