• Làng Gjógv trên đảo Eysturoy, Quần đảo Faroe—Dùng sách mỏng Tin mừng từ Đức Chúa Trời! để trả lời thắc mắc về Kinh Thánh

Đôi nét—Faroe (Quần đảo)

  • 50.844—Dân
  • 123—Người dạy Kinh Thánh
  • 4—Hội thánh
  • 1 trên 413—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân