• Stanley, Quần đảo Falkland​—Làm chứng từ nhà này sang nhà kia

Đôi nét—Falkland (Quần đảo)

  • 2.910—Dân
  • 15—Người dạy Kinh Thánh
  • 1—Hội thánh
  • 1 trên 194—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân