• Đảo Viti Levu, Fiji​—Mời nhận sách mỏng dựa trên Kinh Thánh

Đôi nét—Fiji

  • 912.241—Dân
  • 3.250—Người dạy Kinh Thánh
  • 82—Hội thánh
  • 1 trên 281—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân